HSK Data Ltd. sp. z o.o. Oddział Obwodów Drukowanych „ATAREX”

Parametry technologiczne:


Informacje niezbędne przy składaniu zamówienia:

Pełna nazwa i dane firmy
Numery: telefonu, faxu, adres e-mail
Nazwisko i kontakt z osobą nadzorującą projekt

Dane dotyczące przesłanych plików: format, warstwy wykonywane
Dane dotyczące płytki: linie obcięcia, średnice, grubość i rodzaj laminatu, dodatkowe pokrycia - solder maska, złocenie chemiczne, złocenie złącz krawędziowych pastą węglową (grubość złota), maska zdzieralna, testowanie elektryczne

Pliki projektu: akceptujemy pliki generowane przez większość programów (Protel, Autotrax, Pcad, Eagle i inne)

Wymagania mechaniczne projektu: projekt powinien zawierać rysunek obróbki mechanicznej. Linie powinny być wykonane 1 milsową aperturą. Niedopuszczalne jest prowadzenie linii cięcia tak aby przecinała ona miedź. Odległość miedzi od linii cięcia powinna wynosić powyżej 0,2 mm

Atarex - obwody drukowane najwyższej jakości
Obwody drukowane jednostronne i dwustronne, z metalizacją, do montażu SMD Dane techniczne obwodów drukowanych
Zapytanie ofertowe/ Zamówienie obwodów drukowanych